Make your own free website on Tripod.com

Oude koeien

Saar en Moos wandelen door een weiland. Plotseling valt Saar in een sloot. "Help, help," roept Saar. Zegt Moos: "We hadden afgesproken: we halen geen oude koeien uit de sloot."


Mopmail: 2000Week5