Make your own free website on Tripod.com

Als je het zo ziet...

Een boer stuurt zijn knecht met de beste koe van stal naar een collega-boer, die een van de mooiste stieren uit de wijde omgeving heeft. De boerenknecht laat de koe bij de stier, en deze brengt meteen zijn zware geschut in stelling. Terwijl de dieren bezig zijn, kijkt de knecht om zich heen en ziet hij de knappe boerendochter die van afstand toekijkt. "Ja", zegt de boerenknecht, en hij knikt veelbetekenend, "als je dat zo ziet, krijg je er ook wel zin in he? Wat denk je er van?" "Je gaat je gang maar hoor", zegt de boeren dochter terwijl ze de knecht strak aankijkt, "het is tenslotte jullie eigen koe."